KSS-NACIONALNA IZLOŽBA – C.A.C. ZA 2016 GOD.

          KNJAŽEVAC……………………KD KNJAŽEVAC…………………..19.03.2016 SREMSKA MITROVICA……KD SIRMIJUM…………………….27.03.2016 KIKINDA…………………………KD KIKINDA……………………….02.04.2016 NOVI SAD……………………….KD NOVI SAD……………………..03.04.2016 SMEDEREVSKA PALA…….KD PALANKA ……………………..03.04.2016

Read more