Mesečne Arhive: januar 2013

Agility

Agility je kinolosko-sportska disciplina u kojoj pas uz pomoc svog vodica savladava odredjenu stazu koja se sastoji od visinskih,daljinskih prepreka,tunela,slaloma i prepreka sa kontaktnim zonama.To je sport u kome dolazi do izrazaja inteligencija i okretnost psa,u kojem se pokazuje vodiceva